Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα. Η αντίστροφη πορεία του δήμου Βέλου-Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact