Αρχείο εκτέλεσης του πορουπολογισμού μηνός Μαρτίου 2017

Πληροφορίες στο συνημμένο

ΩΟΕΚΩ9Π-ΘΦ6

 

Προηγούμενη ανάρτηση «Στις γειτονιές του κόσμου» εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα/ αφιέρωμα

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact