Αρχείο εκτέλεσης του υπό έγκριση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017

Παρακάτω το αρχείο

7ΔΠΔΩ9Π-ΤΝΞ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Νέο λογότυπο του Δήμου: το μήνυμα του Δημάρχου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact