ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αφίσα. τελική 1df
Δελτίο Τύπου-σχολεία

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 42/2024 ΑΔΣ “Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2024”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact