Δημοπρασία για τη μίσθωση δικτύου, για τη μεταφορά νερού ύδρευσης στη κοινότητα Ζευγολατιού

Πληροφορίες στο συνημμένο

ATT01651

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο πρακτικό συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact