Δημοσίευση αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

   Κατά την 2η τακτική συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου  2017

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

19. 1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (1η) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
20. 2. Αποδοχή και κατανομή Α΄ δόσης 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών  Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
21. 3. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
22. 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
23. 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού έτους 2016 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
24. 6. Απευθείας μίσθωση αίθουσας για την στέγαση μαθητών 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
25. 7. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Στιμάγκας  στο Χορευτικό και Λαογραφικό σύλλογο «ΘΥΑΜΙΣ» για πολιτιστικές εκδηλώσεις Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
26. 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
27. 9. Έγκριση  2ου τελικού – τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων Τ.Κ. Στιμάγκας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
28. 10. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης νεκροταφείων του Δήμου με ίδια μέσα Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
29. 11. Έγκριση ονοματοδοσίας οδών της Τοπικής Κοινότητας Βοχαικού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
30. 12. Έγκριση ονοματοδοσίας οδών της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελίστριας Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Ν.Π.Δ.Δ.
31. 13. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2017 (1η) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
32. 14. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33. 15. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1.        ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
34. 16. Καθορισμός αριθμού μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑ.Λ.) Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΙΕΚ και ΣΕΚ, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μαθητεία-πρακτική άσκηση στο Δημόσιο τομέα κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
35. 17. Καθορισμός αριθμού φαρμακείων του Δήμου που διημερεύουν και διανυκτερεύουν  Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης στο λιμένα Βραχατίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact