Δημοσίευση αποφάσεων 3ης ειδικής συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

  Κατά την 3η ειδική συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου  2017

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

           Εξελέγη νέο Προεδρείο για την περίοδο 05/03/2017 έως 31/08/2019

  1. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

           Εξελέγησαν νέα μέλη για την περίοδο 05/03/2017 έως 31/08/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ο Μιχάλης Σδράλης νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact