Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου (Δημοτολόγιο και Ταμείο) που στεγάζονται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ζευγολατιού επί της οδού Γ. Παπανδρέου, θα μεταφερθούν προσωρινά στον 1ο όροφο του κτιρίου μέχρι την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης του ισογείου.