Διακήρυξη δημοπρασίας για την 23η Μαρτίου 2017

ATT00277

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.2971/01, την αρ. 8321.6/01/12/2012 εγκύκλιο του Υπ.Ναυτιλίας & την αρ. 6/24-02-2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ότι στις 23/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ. έως 11.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου έκτασης 1.500τ.μ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου στη Δ.Κ.Βραχατίου, για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2017.

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την 30/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ. έως 11.30π.μ.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 6.500,00 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην δημοπρασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στην αρ. 6/2017 (ΑΔΑ: Ψ4Σ6ΟΞ2Π-ΦΦΞ) απόφαση του Δ.Σ. που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Βέλου-Βόχας και στον πίνακα ανακοινώσεων των δημ. καταστημάτων Βραχατίου και Ζευγολατιού.

Περισσότερες πληροφορίες στην αρμόδια υπάλληλο του δήμου κα Σαρρή Αργυρώ (τηλ.2741050301)

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΝΠΔΔ

                                                  ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ειδική συνεδρίαση την 5η Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact