Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης δικτύου, για τη μεταφορά νρού ύδρευσης στο Ζευγολατιό

Πληροφορίες στο συνημμένο

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00549

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού πυρασφάλειας έτους 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact