ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αναλυτική πληροφόρηση στα παρακάτω συνημμένα:

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00056

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00046

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00040

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00037

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00034

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00031

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00028

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00043

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00025

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact