Δωρεάν φιλοξενία παιδιών απόρων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του νομού

Η φιλοξενία θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Αύγουστο κατά περιόδους, που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη αίτηση. Μπορούν να φιλοξενηθούν έως 2 παιδιά από κάθε οικογένεια με αίτηση του γονέα που θα υποβάλλεται στα γραφεία μας (Αδειμάντου 22, 2ος όρ., γρ. 3)

Τα τηλ επικοινωνίας είναι 2741363319-320 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΜΙχάκη Ευαγγελία & Πρεβεζάνος Δημήτρης

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού Σε Βραχάτι, Κοκκώνι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact