ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-6-2018

Προηγούμενη ανάρτηση Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact