Ειδική συνεδρίαση την 5η Μαρτίου 2017

Σας καλούμε για πρώτη φορά την  5η Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 : 00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με τα άρθρ. 64 παρ. 1 και 74 παρ. 2 του Ν.3852/2010 για την λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ορισμός Αντιδημάρχων από την 1/3/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact