Εισηγήσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου

Πληροφορίες στο συνημμένο

Εισηγήσεις Μαρτίου

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς δημοτικούς συμβούλους στην τακτική συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact