Εκτέλεση προυπολογισμού μηνός Αυγούστου 2017

Λεπτομέρειες στο παρακάτω συνημμένο

6ΛΕ2Ω9Π-02Η

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΥΠ: 19.906,10 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/9/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact