Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2017

Πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο

ΩΦΛ4Ω9Π-8ΥΔ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Προστατευτικά μέτρα για τον καύσωνα

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact