Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017 στο συνημμένο αρχείο παρακάτω

Ω6ΥΕΩ9Π-ΓΓΙ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο πρακτικό 2ης συνεδρίασης της 28ης Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact