ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

ΩΑ6ΕΩ9Π-Γ1Ρ

Προηγούμενη ανάρτηση Γίνεται ηλεκτρονική ταχυδρόμηση: ΟΓΑ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact