ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ω988Ω9Π-ΡΦΟ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact