ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

61Ξ9Ω9Π-7ΕΗ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact