ΔΙΚAIΟΛΟΓHΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 2018-2019

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2018-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2017

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΛΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ – ΠΑΡΑΛ ΚΛΠ

Προηγούμενη ανάρτηση Καλείσθε για πρώτη φορά την 15η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact