Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ρόζος Νικόλαος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

 

  1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
  2. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων
  3. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
  4. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
  5. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ
  6. Έχει το δικαίωμα υπογραφής πάσης φύσεων εγγράφων του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου
  7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος
  8. parakato.gr2
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact