Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας

Λεπτομέρειες στο παρακάτω link

att01182

Προηγούμενη ανάρτηση Τοποθετήθηκε ήδη το πρώτο στέγαστρο στάσης λεωφορείων στο Βραχάτι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία