Επιστολή Δημάρχου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησής σας από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, σας γνωρίζουμε ότι:
Tο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου βρίσκεται στις θέσεις του με καθήκον και υποχρέωση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Στις πολύ δύσκολες εποχές που βιώνουμε η υποχρέωση αυτή γίνεται πιο ιερή και οφείλουμε να την τηρούμε με μεγαλύτερο σεβασμό, ευγένεια και κατανόηση στον πολίτη.
Οτιδήποτε λιγότερο θεωρείται απαράδεκτο.
Στα πλαίσια αυτής της αρχής αν κάποιος δημότης πιστεύει ότι δεν εξυπηρετείται όπως προαναφέρθηκε μπορεί και πρέπει:
α) Εγγράφως να αναφέρει το πρόβλημα που συνάντησε υπογράφοντας με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του.
β) Να αναφέρει στον αρμόδιο διευθυντή του τμήματος το οποιοδήποτε συμβάν.
γ) Αν θεωρεί ότι η αντιμετώπιση δεν είναι η πρέπουσα μπορεί να αναφέρει το περιστατικό στο γραφείο Δημάρχου (τηλέφωνα: 2741 3 60520 & 521) και στον Δήμαρχο προσωπικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 47ο Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact