Επιχορήγηση, από τον ΕΛ.Γ.Α., τοποθέτησης αντιχαλαζικών διχτυών ή αντιβροχικών μεμβρανών

Πληροφορίες στο παρακάτω συνημμένο

ATT00151

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Ιουνίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact