ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ» ΠΡΟΥΠ. 200.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 24 ΜΑΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 13.00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 ΜΑΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 10.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 2741360538

ΦΑΞ: 2741500801

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ: Διπλή επιτυχία για τις χορωδίες του δήμου Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact