ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ» ΠΡΟΥΠ. 200.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 24 ΜΑΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 13.00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 ΜΑΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 10.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 2741360538

ΦΑΞ: 2741500801

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ