Η αριθ. 101/2024 ΑΔΕ ” Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας του Δήμου Βέλου Βόχας”

101-2024
Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact