Η αριθ. 103/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

103-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 71/2024 ΑΔΣ :Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ Δήμου Βέλου Βόχας, σύμφωνα με την αριθμ. 80/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής .

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact