Η αριθ. 114/2024 ΑΔΕ “Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981).”

114-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Πρίσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact