Η αριθ. 121/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του υπ’αριθ.1/2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου- Βόχας.”

121-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 83/2024 ΑΔΣ “Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ανεξαρτητοποίησης.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact