Η αριθ. 17/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών”

17-2024 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -6ΑΛ4Ω9Π-4Ν7
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact