Η αριθ. 22/2024 Α.Δ.Σ. Περί συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

22-2024 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -2-96ΕΠΩ9Π-Σ3Ο-3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 29/2024 Α.Δ.Ε. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου : «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία».

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact