Η αριθ. 28/2024 Α.Δ.Ε. “Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού»”

28-2024
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 30/2024 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής “Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου- Βόχας, έτους 2024”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact