Η αριθ. 29/2024 Α.Δ.Ε. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου : «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία».

29-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 28/2024 Α.Δ.Ε. “Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού»”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact