Η αριθ. 38/2024 Α.Δ.Σ. “Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου ΢υμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων- κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2024 και 2025.”

38-2024 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ -91ΔΨΩ9Π-ΔΥ5
Προηγούμενη ανάρτηση ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact