Η αριθ. 41/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων».

41-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 40/2024 ΑΔΕ “Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, έτους 2024”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact