Η αριθ. 43/2024 ΑΔΣ “Απευθείας μετάδοση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου”

43-2024- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ -65ΠΩΩ9Π-Ο9Ω
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 50/2024 ΑΔΕ “Περί αξιοποίησης δημοτικών υποδομών για τη δημιουργία Σταθμών Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact