Η αριθ. 45/2024 ΑΔΣ “Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωματικό του για τις συναλλαγές του Δήμου Βέλου Βόχας με Τράπεζες και τη χρήση των υπηρεσιών web-banking για τη διαχείριση – κίνηση των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών σε ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”

45-2024- web banking- Ρ923Ω9Π-ΡΤ7
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact