Η αριθ. 46/2024 ΑΔΣ ” Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας», έτους 2024.”

46-2024- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ -ΟΠΔ -6Κ6ΧΩ9Π-ΙΝΥ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 45/2024 ΑΔΣ “Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωματικό του για τις συναλλαγές του Δήμου Βέλου Βόχας με Τράπεζες και τη χρήση των υπηρεσιών web-banking για τη διαχείριση – κίνηση των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών σε ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact