Η αριθ. 47/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αμοιβής της δικηγόρου κ. Λεοντίνας Μπερμπερίδου σύμφωνα με την αριθμ. 35/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.”

47-2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΨΟΛΗΩ9Π-ΑΤΝ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 43/2024 ΑΔΣ “Απευθείας μετάδοση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact