Η αριθ. 48/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση επισκευών και αποκαταστάσεων αντλιοστασίων”

48-2024 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ -9Ψ2ΩΩ9Π-2ΒΤ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 49/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού»”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact