Η αριθ. 49/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου» με Α.Μ. 12/2018”

49-2024 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.Μ. 12-2018-ΨΧΒΔΩ9Π-Λ4Ε
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 58/2024 ΑΔΣ “Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact