Η αριθ. 52/2024 ΑΔΣ “Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 1/2019”

52-2024 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ – 63ΜΜΩ9Π-Γ8Π
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 47/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αμοιβής της δικηγόρου κ. Λεοντίνας Μπερμπερίδου σύμφωνα με την αριθμ. 35/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact