Η αριθ. 53/2024 ΑΔΣ “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου» με Α.Μ. 02/2017.”

53-2024 ΕΓΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ -6ΒΝΜΩ9Π-6Σ3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 44/2024 ΑΔΣ “Κατανομή Α΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ποσού 44.493,16 Ευρω, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 01/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact