Η αριθ. 54/2024 ΑΔΣ “Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Βέλου Βόχας. “

54-2024- ΣΤΟ – ΣΥΝΤ. ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Π.Π. -ΨΝΗΘΩ9Π-ΟΩΑ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 53/2024 ΑΔΣ “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου» με Α.Μ. 02/2017.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact