Η αριθ. 56/2024 ΑΔΣ “Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης εγγραφής παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2024-2025.”

56-2024 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – 6ΧΝ1Ω9Π-Κ9Ξ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 52/2024 ΑΔΣ “Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 1/2019”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact