Η αριθ. 57/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση δήμου Βέλου- Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας»”

57-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 56/2024 ΑΔΕ “Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.», για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την εκτέλεση έργων Δήμου”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact