Η αριθ. 57/2024 ΑΔΣ “: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.”

57-2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ -6ΘΟΙΩ9Π-ΘΛΚ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 51/2024 ΑΔΣ “Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας ΝΙΤΕΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ επί δημοτικής οδού στην Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Βέλου Βόχας. “

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact