Η αριθ. 58/2024 ΑΔΕ “Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση αίθουσας για τη στέγαση μαθητών του 1ου δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού”

58-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 55/2024 “Περί καθορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact